ศูนย์บริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ยินดีต้อนรับ... More »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ให้บริการวิชาการตามสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญ จำนวน 26 ศูนย์ More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

รัตนโกสินทร์เพลส

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีอัตราค่าใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ดังต่อไปนี้
(๔.๑) ค่าใช้เครื่องจ่มเคลือบชิ้นงานให้เรียกเก็บค่าบริการดังนี้
(๑) ค่าขึ้นรูปชิ้นงานด้วยแบบจุ่ม ๑๐๐ บาท/ตัวอย่าง
(๒) ค่าขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องจ่มชิ้น ๑๐๐ บาท/ตัวอย่าง

(๔.๒) การใช้เครื่อง UV-vis Spectrometer ยี่ห้อ Thermo ให้เรียกเก็บค่าบริการดังนี้
(๑) วัดค่าการดูดกลืนของตัวอย่าง ๓๒๐ บาท/ชั่วโมง
(๒) วัดค่าดูดกลืนเพื่อวัดความเข้มข้น ของตัวอย่าง ๑๐๐ บาท/ตัวอย่าง

(๔.๓) การใช้เครื่องทำเยือกแข็งยี่ห้อ Sentinain technology ให้เรียกเก็บค่าบริการดังนี้
(๑) ทำแห้งตัวอย่างปริมาตรไม่เกิน ๒๕๐ ml ๑,๐๐๐ บาท/ตัวอย่าง
(๒) ทำแห้งตัวอย่างปริมาตรไม่เกิน ๕๐๐ ml ๑,๕๐๐ บาท/ตัวอย่าง

(๔.๔) การใช้เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้เรียกเก็บค่าบริการดังนี้
๑. ค่าใช้บริการเตาเผา (Furnaces) ชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท/ตัวอย่าง
๒. ค่าใช้บริการเตาเผา (Furnaces) วันละ (๒๔ชั่วโมง) ๒,๐๐๐ บาท/ตัวอย่าง
๓. ค่าใช้บริการหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ต่อรอบ ๕๐๐ บาท/ตัวอย่าง
๔. น้ำกลั่น (Distilled water) ลิตรละ ๓๕ บาท/ตัวอย่าง
๕. ค่าใช้บริการตู้ปลอดเชื้อ (Laminar flow) ชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท/ตัวอย่าง
๖. ค่าใช้บริการเครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิขนาด ๒ml, ๑๕ ml, ๕๐ ml (Centrifuge) ชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท/ตัวอย่าง
๗. ค่าใช้บริการวัดค่าความเป็นกรด เบส (pH meter) ชั่วโมงละ ๑๕๐ บาท/ตัวอย่าง
๘. ค่าใช้บริการเครื่องเขย่า (orbital Shaker) ความเร็ว ๕-๒๐๐ รอบต่อนาที ชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท/ตัวอย่าง
๙. ค่าใช้บริการเครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control Shaker)
ความเร็ว ๕-๒๐๐ รอบต่อนาที ชั่วโมงละ ๔๐๐ บาท/ตัวอย่าง

สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๐๒-๔๔๑-๖๐๐๐ ต่อ ๒๖๓๐

ด้วยศูนย์บริการวิชาการประจำคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ กำหนดจัด “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น” รุ่นที่ 1 ใน วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และ รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 โดยมีค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม คนละ 1,200 บาท ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตามรายละเอียดแนบ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVFjRS56Rc8RVDhndDSIiwOZ23H3sYiwWsOhxHGuNaGRDuuQ/viewform

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) ร่วมมือกับ บีเลิฟด์ เอลเดอร์เฮ้าส์ จำกัด ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วม หลักสูตรการอบรมการดูแล การกายภาพ และโภชนาการผู้สูงอายุเบื้องต้น จากทีมวิทยากร – คณะอาจารย์จากโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์- ผู้เชี่ยวชาญนักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ประจำศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล- อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในวันเสาร์-อาทิยย์ ที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2563

สถานที่จัด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

สมัครวันนี้ ราคาพิเศษ 3900 บาท

สนใจติดต่อสอบถาม 061-925-6362

TOEIC ในหัวหิน ก็มีเปิดสอบ TOEIC ไม่ต้องเดินทางไกล

TOEIC ในหัวหิน ก็มีเปิดสอบ TOEIC ไม่ต้องเดินทางไกล
‼️ สมัครด่วน จำนวนจำกัด ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563‼️

?อัตราค่าสมัครสอบ?
นักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ 900 บาท
เจ้าหน้าที่และบุคลากร มทร.รัตนโกสินทร์ 1,500 บาท
บุคคลภายนอก 1,900 บาท

? วันที่สอบ วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563
เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
?ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล (หัวหิน)

?ลงทะเบียนเข้าสอบ
https://bit.ly/373t2oM

‼️หลังจากดำเนินการสมัครเรียบร้อยแล้ว ทำการชำระเงินค่าสมัครสอบ ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วข.วัง/ศูนย์บริการวิชาการประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
?เลขบัญชี 489-0-10761-4

‼️ส่งเอกสารยืนยันการชำระเงินได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/bakkw.rmutr หรือ
E-mail : sittirat.ngo@rmutr.ac.th

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
032 618 500 ต่อ 4507
061 638 9522

daftar togel

pay4d

togel online

situs togel

bandar togel

spadegaming slot

pkv games

mpo slot

mpo slot